نکات ایمنی مهم در بخور سرد

 1. هنگامیکه دستگاه  در حال کار است از قرار دادن اشیا بر روی محل خروج بخار خودداری کنید.
 2. هر گز دستگاه را نزدیک منابع گرمایی قرار ندهید.
 3. مراقب باشید بخور خروجی به طور مستقیم با سطوح اطراف تماس نداشته باشد.
 4. از تماس دست مرطوب با دستگاه ، سیم و دو شاخه ی ان خودداری کنید .
 5. آب را فقط در داخل مخزن دستگاه ریخته و از فرو بردن دستگاه در زیر آب و مایعات دیگر خودداری کنید.
 6. از ریختن گلاب و یا موارد دیگر در مخزن دستگاه خودداری کنید .
 7. زمانی که مخزن دارای آب میباشد به هیچ وجه از دسته های مخزن استفاده نکنید.
 8. دستگاه همیشه در یک مکان ساکن قرار گیرد و فقط مخزن برای پرکردن جابجا شود .
 9. زمانی که مخزن روی دستگاه است و یا حوضچه دستگاه دارای اب میباشد به هیچ وجه دستگاه را تکان ندهید (یا در صورت روشن بودن دستگاه).
 10. آب را بصورت مستقیم از کانال خروجی بخار در قسمت مخزن وارد نکنید ، زیرا باعث سوختگی دستگاه میشود.
 11. هرگونه شکستگی و یا شکافت در مخزن باعث سرریز شدن آب و سوختگی دستگاه میگردد.
 12. از پر کردن مخزن توسط کودکان و افرادی که ناتوانی جسمی دارند جلوگیری شود.

در صورت هرگونه ابهام یا سوال در مورد کارکرد هرنوع دستگاه بخور سرد میتوانید با واحد تعمیرات تماس حاصل فرمایید: 03538249214

 

منوی اصلی