• 105021-3

  ژل لوبریکانت هپسان

  دیگر موارد مصرف ژل لوبریکانت:

  معاینه در بیماری های زنان (معاینه واژینال)

  جراحی

  الکترو تراپی

  سیستوسکوپی

  رکتوسکوپی

  آزمایشات با دستگاه و وسایل طبی الکتروکاردیوگرافی و …

منوی اصلی